Wspomaganie szkół i placówek w roku szkolnym 2021/2022
ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW
MIEJSCOWOŚĆ
PLACÓWKA
mgr Karolina Bajor
 
1. SP, P-le.
2. SP 2
 
mgr Jadwiga Barycka
 
1. SP, P-le
 
mgr Daria Czosnowska
1. Złotów
2. Głubczyn
1. SP nr 2
2. SP, Oddział P-lny w Śmiardowie Krajeńskim
mgr Joanna Spendel
1. Złotów
2. Brzeźnica
 
1. CKZiU ( ul. Norwida, 8 Marca)
2. SP, Oddział p-lny, Filia w Samborsku
mgr Martyna Zarzycka
 
 
1. SP, P-le
2. SP, Oddział przedszkolny
mgr Bożena Lewandowska
 
1. SP 3
2. SP, P-le
3. SP, Oddział p-lny
ZESPÓŁ PEDAGOGÓW
MIEJSCOWOŚĆ
PLACÓWKA
mgr Katarzyna Berent
 
1. SP, P-le
 
mgr Kinga Gil
1. Krajenka
 
 
mgr Weronika Grajczak
1. Złotów
2. Stara Wiśniewka
1. SP 1
2. SP, Oddział P-lny,
3. SP, Oddział P-lny
mgr Anna Krzywińska-Dolla
 
1. SP, P-le
2. NSP, P-le
3. SP, P-le
mgr Izabela Pufal
1. Tarnówka
2. Jastrowie
1. SP, P-le
2. SP 1, Szkoła Branżowa
mgr Katarzyna Szyszka
 
 
mgr Anna Wiśniewska
 
 
mgr Justyna Zabel
1. Złotów
1. I LO
ZESPÓŁ LOGOPEDÓW
MIEJSCOWOŚĆ
       PLACÓWKA
mgr Krystyna Bagrowska
 
1. SP, P-le
2. ZSK – SP, P-le,
mgr Marta Kołodziejczyk
1. Złotów
2. Jastrowie
3. Zalesie
1. P-le nr 2, 4
2. P, P-le
mgr Marta Gordon
1. Złotów
2. Pniewo
1. P-le nr 1, 3
2. NSP, P-le