Diagnoza i terapia

psychologiczna, podagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej

Orzecznictwo

Orzecznictwo dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Grupy wsparcia

dzieci i młodzież z trudnościami emocjonalnymi, profilaktyka, poradnictwo

Budynek Poradni

MISJA

Wiedza, doświadczenie, zaangażowanie, kreatywność i otwartość na innowacje wszechstronnie wykształconej kadry Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie ukierunkowane na podejmowanie działań zespołowych służących wspieraniu integralnego rozwoju dziecka w kontekście całego środowiska jego życia i funkcjonowania. 

WIZJA

Rozwój Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie jako ośrodka wspierającego rozwój dziecka, w tym udzielającego kompleksowej bezpośredniej pomocy dziecku, ale również wspomagającego rodziców i nauczycieli w ich wychowawczej roli przede wszystkim poprzez inspirowanie do podejmowania działań, które pozostaną obecne w danej szkole, przedszkolu, placówce jako element systemu edukacyjno-profilaktycznego tych środowisk.