Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie zapewnia pomoc profesjonalistów dzieciom i młodzieży z rejonu działania porania:

 • MIASTA I GMINY ZŁOTÓW
 • MIASTA I GMINY KRAJENKA
 • GMINY LIPKA
 • GMINY ZAKRZEWO
 • MIASTO I GMINA JASTROWIE
 • MIASTO I GMINA OKONEK
 • GMINA TARNÓWKA

w tym:

 • 28 przedszkola,
 • 27 szkół podstawowych,
 • 16 gimnazjów,
 • 3 szkół ponadginazjalnych

oraz 5 inne placówki (tj. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Radawnicy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Krajence, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego „Promyk” w Zakrzewie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jastrowiu, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2 w Jastrowiu).