ANNA MICHALSKA – DYREKTOR
mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Studia podyplomowe
• Diagnoza i terapia pedagogiczna
• Wychowanie dla przyszłości (etyka, ekologia, wychowanie seksualne) certyfikat specjalista ds. edukacji seksualnej
• Nauczanie początkowe

Kursy kwalifikacyjne:
• Socjoterapia
• Edukator w zakresie przeciwdziałania przemocy i agresji
• Organizacja i zarządzanie oświatą
• Nadzór pedagogiczny

KAROLINA BAJOR – PSYCHOLOG
mgr psychologii

BARYCKA JADWIGA – PSYCHOLOG
• mgr psychologii
• mgr pedagogiki w zakresie nauczania początkowego

Studia podyplomowe
• pomoc psychologiczna
• terapia pedagogiczna
• oligofrenopedagogika
• nauczania zintegrowane


GORDON MARTA – LOGOPEDA
mgr logopedii

HORECZY – GRUNAU KATARZYNA – LOGOPEDA
mgr logopedii

Kurs kwalifikacyjny:

 • w zakresie terapii pedagogicznej

   

  CZOSNOWSKA DARIA ANNA – PSYCHOLOG
  mgr psychologii

  Studia podyplomowe
  • przygotowanie pedagogiczne

  PUFA IZABELA – PEDAGOG
  mgr pedagogiki resocjalizacyjnej

  Studia podyplomowe
  • nauki o rodzinie
  • w zakresie pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej


  RZEMYKOWSKA ALEKSANDRA – PEDAGOG
  mgr pedagogiki resocjalizacyjnej

  Studia podyplomowe
  • doradca zawodowy
  • pomoc psychologiczna


  SADOWSKA KATARZYNA – PEDAGOG
  mgr pedagogiki

  Studia podyplomowe
  • w zakresie Psychoprofilaktyki w Edukacji i Placówkach Oświatowo –Wychowawczych
  • w zakresie pomocy psychologicznej
  • w zakresie oligofrenopedagogiki


  SZYSZKA KATARZYNA – PEDAGOG
  mgr pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej

  Studia podyplomowe
  • terapia pedagogiczna

  WINIARSKA ALDONA – LOGOPEDA
  mgr bibliotekarstwa i informacji naukowej

  Studia podyplomowe
  • logopedia – logopeda dyplomowany
  • pedagogika lecznicza