Zajęcia dla uczniów rozwijające umiejętności społeczne i kompetencje komunikacyjne

Zajęcia dla uczniów rozwijające umiejętności społeczne i kompetencje komunikacyjne

Zajęcia dla klas IV-VI rozwijające umiejętności społeczne i kompetencje komunikacyjne -TUS, które prowadziła pani Maja Nowicka.