INFORMATOR OŚWIATOWY 2022/2023 - szkoły i placówki publiczne powiatu złotowskiego

INFORMATOR OŚWIATOWY 2022/2023 - szkoły i placówki publiczne powiatu złotowskiego

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkół

Chcąc pomóc w podjęciu bardzo ważnej decyzji jaką jest wybórkierunku dalszej edukacji oddaję w Wasze ręce Informator Oświatowy zawierający ofertę szkół ponadpodstawowych powiatu złotowskiego.
Mam nadzieję, że szkołą Waszych marzeń, będzie jedna z zaprezentowanych w tym opracowaniu. Zapewniam, że nasza szeroka oferta oświatowa może zainteresować każdego z Was. Absolwenci szkół podstawowych przyjmowani będą do 4-letnich liceów ogólnokształcących i 5-letnich techników oraz do 3-letnich branżowych szkół I stopnia. Absolwenci dawnych Zasadniczych Szkół Zawodowych i Szkół Branżowych I Stopnia będą mogli kontynuować naukę w Branżowej Szkole II Stopnia. W niniejszej publikacji umieszczono charakterystyki szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych powiatu złotowskiego orazich dane teleadresowe. W informatorze zawarte są szczegółowe informacje na temat poszczególnych szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Złotowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Złotowie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie. Ciekawostką w informatorze jest wykaz zrzeszonychw Cechu Rzemiosł Różnych w Złotowie zakładów rzemieślniczych szkolących pracowników młodocianych.Poradnia psychologiczno-pedagogiczna działająca na terenie naszego powiatu udziela pomocy dzieciom i młodzieży z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej, terapii i profilaktyki. Informator zawiera oferty edukacyjne dla uczniów, którzy wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania, socjoterapii czy resocjalizacji. Uczniowie naszych szkół mogą rozwijać swoje pasje w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, w którym funkcjonują koła zainteresowań: edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne. Oferta edukacyjna szkół powiatu złotowskiego jest niezwykle atrakcyjna i dlatego zachęcam do lektury niniejszego informatora oraz do odwiedzania stron internetowych naszych placówek. Życzę Wam jak najlepszych wyników na egzaminach ośmioklasistów, celujących ocenna świadectwach szkolnych oraz trafnych wyborów kierunków w dalszej edukacji.

Powodzenia!
Starosta Złotowski
Ryszard Goławski

1.
Informator oświatowy 2022/2023 [PDF, 30,74MB]