Zapraszamy nauczycieli, pedagogów i wszystkich zainteresowanych na prelekcję “Jak interpretować opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej – uczeń w świetle diagnozy psychologiczno – pedagogicznej”.

zaproszenie