Zapraszamy na zajęcia poszerzające umiejętności porozumienia się z dziećmi.

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW.