Zajęcia profilaktyczne z psychologiem PPPP dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radawnicy

5 marca 2020 roku psycholog Joanna Spendel przeprowadziła zajęcia profilaktyczne dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Radawnicy. Pierwsza część warsztatów dotyczyła uzależnienia od tytoniu, druga uzależnienia od gier komputerowych i Internetu.