Zabieg wspomagający terapię logopedyczną

Kolejną nową metodę w pracy logopedycznej w Poradni stosuje pani Marta Kołodziejczyk. Jest to elektrostymulacja, która oddziałuje na cały aparat artykulacyjny człowieka, wspomagając jego działanie.