Wczesne wspomaganie rozwoju realizowane w warunkach domowych przez rodziców małych dzieci

Pani Marta Kołodziejczyk – logopeda, przygotowała dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju materiały, które pomogą im realizować zajęcia w warunkach domowych. Pani Marta zainspirowała się Poradnikiem MEN.