Warsztaty z doradztwa zawodowego dla uczniów pn.”Porozmawiajmy o wartościach i dalszej perspektywie zawodowej…”

Doradca zawodowy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie przeprowadził kilkugodzinne warsztaty dla uczniów klasy III Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie pn.”Porozmawiajmy o wartościach i dalszej perspektywie zawodowej…”.

Celem warsztatów było:

  •  przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania ścieżki kariery;
  • trafnego podejmowania decyzji dotyczących wyboru kierunku dalszego kształcenia;
  • poznawanie samego siebie (samopoznanie);
  • poszerzanie własnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych;
  • analiza lokalnego rynku pracy, uzyskanie informacji na temat systemu edukacji (ścieżki edukacji);
  • rozwijanie umiejętności uczenia się przez całe życie.

Doradca zawodowy: Justyna Zabel