W Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie psycholog PPPP przeprowadził zajęcia nt. „Tolerancja – przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji”.

10 marca 2020 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych w Złotowie psycholog Daria Czosnowska przeprowadziła zajęcia dla klas I na temat „Tolerancja – przeciwdziałanie stereotypom, uprzedzeniom i dyskryminacji”.