UZALEŻNIENIA

Uzależnienia

Uzależnić można się od różnych substancji oraz zachowań, np.:

  • alkoholu
  • narkotyków
  • leków
  • dopalaczy, które są substancjami psychoaktywnymi
  • hazardu
  • gier komputerowych i Internetu

Uzależnienie to choroba nieuleczalna, ale można ją zatrzymać poprzez leczenie.

Leczenie uzależnienia polega na uczestniczeniu osób uzależnionych w psychoterapii w poradniach lub ośrodkach do tego przeznaczonych

Uzależnienie może dotknąć każdą osobę, niezależnie od jej płci, wieku, wykształcenia, statusu zawodowego, społecznego czy ekonomicznego

Nie leczone uzależnienie prowadzi do poważnych strat:

  • Psychicznych: zaburzenia psychiczne, choroby psychiczne, próby samobójcze, zaburzenia pamięci, koncentracji, myślenia;
  • Fizycznych: choroby układy krwionośnego, nerwowego, oddechowego, pokarmowego czy trawiennego, wszelkie urazy;
  • Społecznych: problemy w szkole, nieukończenie szkoły, brak wykształcenia, utrata pracy, utrata rodziny, utrata przyjaciół, znajomych, domu, pieniędzy, konflikty z ludźmi, konflikty z prawem,
  • Duchowych: utrata moralności, ważnych życiowych wartości, odejście od wiary, utrata zainteresowań, celu i sensu życia.

Uzależnienie to choroba przewlekła i postępująca, nie leczona powoduje, że straty osoby uzależnionej się zwiększają i pogłębiają.

Na skutek uzależnienia osoby cierpi również jego rodzina, przyjaciele, znajomi.

Aby uchronić się przed zagrożeniem zachorowania, osoby do 18 roku życia powinny stosować się do zakazu spożywania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Każdy powinien dbać o to, aby w sytuacjach trudnych, stresujących czy napiętych wyciszać się i uspakajać nie za pomocą używek, albo nałogowych zachowań, ale uprawiając sport, rozmawiając z ludźmi, słuchając muzyki, sięgając po książkę itp.

Ważne, aby nie stosować używek do poprawy zdrowia, nastroju, poprawy poczucia własnej wartości, do rozwiązywania swoich problemów, gdyż używki nie pomagają, a powodują zwiększenie problemów i trudności.

Joanna Spendel