Saved Item Layout Part

W dniu 26 lutego 2019r. oraz 5.03.2019r. doradca zawodowy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przeprowadził warsztaty dla uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence.
Tematyka zajęć dotyczyła: zweryfikowania dalszego kształcenia zawodowego, zdobywania doświadczenia i dodatkowych umiejętności, rozwijania i kształtowania: wartości, predyspozycji zawodowych oraz stosowania metod skutecznej komunikacji.