Szkolenie z okazji miesiąca świadomości mutyzmu wybiórczego na temat “Jak pracować z uczniem z mutyzmem wybiórczym”.

Z okazji miesiąca świadomości mutyzmu wybiórczego, pani Katarzyna Szyszka – pedagog PPP-P w Złotowie przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Szkolenie odbyło się 9 października w SP nr 3 w Złotowie na temat “Jak pracować z uczniem z mutyzmem wybiórczym”.