Szkolenie pt.: ” Mutyzm wybiórczy, afazja rozwojowa a całościowe zaburzenia rozwoju-próba diagnozy różnicowej” w PPP-P w Złotowie 06.03.2020 r.

Szkolenie pt.: ” Mutyzm wybiórczy, afazja rozwojowa a całościowe zaburzenia rozwoju-próba diagnozy różnicowej” odbyło się w PPP-P w Złotowie 06.03.2020 r. Spotkanie zorganizowała Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych ” Możemy Więcej” w Złotowie.
Dziękujemy Pani Agnieszce Leśniak-Stępień za bardzo ciekawe szkolenie, przeprowadzone w oparciu o duże doświadczenie zawodowe. Uczestnikom natomiast dziękujemy za liczne przybycie i dociekliwość w zgłębianiu problematyki poruszanej na szkoleniu.