Szkolenie nt.”Mutyzmu wybiórczego w teorii i praktyce

W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Człuchowie pani Katarzyna Szyszka przeprowadziła szkolenie dla psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli z placówek oświatowych powiatu człuchowskiego oraz rodziców pt.” Mutyzm wybiórczy w teorii i praktyce”. Szkolenie odbyło się 29 maja 2019 r. w Człuchowie.