Szkolenie dla nauczycieli w PPPP w Złotowie z zakresu dostosowania wymagań

14 listopada br. odbyło się drugie szkolenie w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie z zakresu dostosowania wymagań, tym razem pedagog Izabela Pufal spotkała się z nauczycielami szkół podstawowych i ponadpodstawowych ze Złotowa.