Szkolenie dla nauczycieli „Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej i szkolnej”

W dniu 21. 10. 2016 r. na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli „Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej w grupie przedszkolnej i szkolnej”.

Podczas szkolenia zaprezentowane zostały ogólne treści dotyczące integracji sensorycznej. Celem szkolenia było przekazanie nauczycielom informacji o objawach towarzyszących zaburzeniom integracji sensorycznej, tak aby umieli oni zauważyć te objawy u dzieci. Ponadto nauczyciele otrzymali kwestionariusze obserwacji dziecka, które miały ukierunkować ich spostrzeżenia. W szkoleniu wzięły udział nauczycielki nauczania przedszkolnego.

Szkolenie prowadziła Katarzyna Fiuk-Grzejszczyk – terapeuta integracji sensorycznej.

received_10207228047081027received_10207228047521038received_10207228047121028received_10207228047081027