Światowe Dni Mózgu

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie wraz z realizatorami zapraszają uczniów do  udziału w zajęciach poświęconych funkcjonowaniu mózgu.