Spotkanie w PPPP w Złotowie w ramach sieci współpracy i samokształcenia logopedów placówek oświatowych z terenu naszego powiatu.

22 marca 2019r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia logopedów placówek oświatowych z terenu naszego powiatu. Główne cele sieci to : wymiana doświadczeń między uczestnikami, nawiązanie kontaktów i współpracy, tworzenie nowych rozwiązań, poszerzenie kompetencji, analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników. Tematyką przewodnią pierwszego spotkania było “Dziecko z niedosłuchem w przedszkolu i szkole”. Organizatorką spotkania była pani Marta Kołodziejczyk- logopeda PPP-P, którą wspierali surdopedagodzy: pani Magdalena Gemza i pani Monika Wiśniewska-Ryczkowska. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w niedługim czasie planuje zapoczątkować sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych oraz sieć dotyczącą edukacji uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Już teraz zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zainteresowane naszymi działaniami.