Spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych “Szczęśliwy rodzic-szczęśliwe dziecko”

3 czerwca 2019 r. dyrektor Powiatowej Poradni Psychologicznej w Złotowie Monika Wiśniewska-Ryczkowska i wicedyrektor Katarzyna Szyszka uczestniczyły w spotkaniu grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych “Szczęśliwy rodzic-szczęśliwe dziecko”. Tematem przewodnim spotkania było przedstawienie możliwości wsparcia dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu i w szkole. Spotkania dla rodziców organizuje Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział w Złotowie oraz Urząd Gminy Lipka. Gratulujemy organizatorom cennej inicjatywy !