Serdecznie zapraszamy na szkolenie 6.03.2020r. do PPPP w Złotowie nt.”Mutyzm wybiórczy, afazja rozwojowa a całościowe zaburzenia rozwoju – próba diagnozy różnicowej”