Ścieżka kariery zawodowej ucznia – warsztaty dla doradców zawodowych i nauczycieli szkół

W dniu 23.11.2018r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie przy współpracy z CDN  Pile, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Pile, Filią w Złotowie zorganizowały warsztaty dla szkolnych doradców zawodowych, pedagogów i nauczycieli nt. nowoczesnych metod i narzędzi doradczych wspierających kształtowanie i rozwijanie ścieżek kariery zawodowej uczniów.

Warszaty poprowadził doradca zawodowy PPPP w Złotowie: Justyna Zabel