Punkt konsultacyjny “Mutyzm wybiórczy”

Z dniem 1 września 2015r. został uruchomiony na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym. Punkt jest czynny raz w tygodniu w poniedziałki w godz 14.30 – 16.30.