Program “Za życiem” wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie