PPP-P w Złotowie na Nocy Zawodowców 2019

Panie Justyna Zabel i Joanna Spendel
prowadziły warsztaty i konsultacje indywidualne dla uczniów.