Poradnik dla rodzica.Jak przygotować dziecko do wizyty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnik dla rodzica. 

Jak przygotować dziecko do wizyty w poradni?

1. Dziecko w dniu diagnozy powinno być zdrowe (bez gorączki, kataru, biegunki, nie w trakcie leczenia i nie zaraz po nim, bez opatrunków gipsowych, itd.). Jeśli dziecko jest chore lub z jakichś innych powodów nie może być badane w danym dniu, rodzic informuje o tym poradnię, która wyznaczy inny termin badań.

2. Dziecko powinno być wypoczęte i wyspane, po śniadaniu lub z przygotowaną kanapką, którą zje w trakcie przerwy podczas badań oraz wodą lub sokiem do picia.

3. Dziecko należy przygotować do badań – konieczna jest odpowiednia rozmowa z dzieckiem poprzedzająca jego wizytę w poradni przeprowadzona przez rodzica w celu wyjaśnienia powodu wizyty w poradni.

Chodzi o to, żeby dziecko nie traktowało tej wizyty jako kary, np. za to, że ma słabsze oceny w szkole, że było niegrzeczne w domu, itp., ale jako sytuację, która ma na celu pomóc mu w jego kłopotach, trudnościach dotyczących nauki lub zachowania.

4. Dziecko powinno mieć ze sobą niezbędne przybory, rzeczy, których potrzebuje do codziennego funkcjonowania (okulary, aparat słuchowy). Jest to bardzo ważne z uwagi na wyniki badań, ponieważ próby testowe są w dużym stopniu uzależnione od tego, czy dziecko dobrze widzi i słyszy.

5. Rodzic jest zobowiązany zabrać do poradni ważną dokumentację lekarską, jeśli dziecko było leczone lub jest w trakcie leczenia schorzenia przewlekłego oraz aktualną opinię z przedszkola lub szkoły.

Opracowała: Katarzyna Szyszka