Podsumowanie IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”.

Dnia 10 października 2016 roku, czyli w Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się podsumowanie IV Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne”. Organizatorem konkursu była Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie przy współudziale Wydziału Oświaty i Promocji Starostwa. Tegoroczna edycja, podobnie jak dwie poprzednie, przyjęła formę konkursu poetyckiego. Do udziału w nim zgłoszono 100 prac. Jury w składzie: Renata Kowalska (kierownik filii CDN Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie), Halina Pietsch (poetka) oraz Aleksandra Rzemykowska (pedagog PPP-P w Złotowie) wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach. Po wręczeniu nagród ufundowanych przez Starostwo laureaci zaprezentowali własne utwory, zdobywając wyrazy uznania poparte gromkimi brawami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali tekst „Dezyderaty” przeczytany wcześniej przez jedną z uczennic. Koordynatorką konkursu była pedagog Izabela Pufal.

Kategoria I: klasy IV – VI szkół podstawowych

1 nagroda – Maria Kasińska (SP nr 1 Złotów)

1 nagroda – Patryk Goc (SP nr 2 Złotów)

2 nagroda – Matylda Łuczon (SP Krajenka)

3 nagroda – Aleksandra Dulat (SP nr 2 Złotów)

3 nagroda – Klaudia Górecka (SP Święta)

Wyróżnienie – Klaudia Brzeczkowska (SP Krajenka)

Wyróżnienie – Wiktoria Kołodziej (SP Kleszczyna)

Kategoria II: Gimnazja

1 nagroda – Alicja Nowakowska (Gim Radawnica)

1 nagroda – Filip Bochniak (Gim 2 Złotów)

2 nagroda – Wiktoria Deluga (MOW Jastrowie)

3 nagroda – Klaudia Kołodziej (Gim Radawnica)

Wyróżnienie – Julia Mucha (Gim 2 Złotów)

Wyróżnienie – Alicja Nowakowska (Gim Radawnica)

Artykuł i cała galeria zdjęć na zlotow.naszemiasto.pl.

57fb75335cbc1_osize933x0q70h6a59d657fb747a22f8f_osize933x0q70h3d127057fb747e96802_osize933x0q70hd5fb4b57fb744f94694_osize933x0q70h641ada57fb7463389f5_osize933x0q70he76a7b57fb7495b03e5_osize933x0q70h74ebef

fot. Karol Potapowicz