Pierwsze zajęcia w PPPP w Złotowie „Dziecięca Matematyka” dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

11 września 2019 roku na terenie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie odbyły się pierwsze zajęcia „Dziecięca Matematyka” dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Należy pamiętać o tym, że edukacja matematyczna dzieci musi być połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem pewnych umiejętności matematycznych. Dzieci najlepiej uczą się przez doświadczenie, dlatego nasze zajęcia opierają się na zabawie, ciekawych zadaniach np. bajkach matematycznych oraz grach. Poruszać się będziemy, zgodnie z koncepcją pani profesor Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej wokół 12 kręgów tematycznych tj. orientacja przestrzenna, rytmy, kształtowanie umiejętności liczenia (dodawania i odejmowania), wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania, rozwijanie umiejętności mierzenia długości, klasyfikacja, układanie i rozwiązywanie zdań arytmetycznych, zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia, mierzenie płynów, intuicja geometryczna, konstruowanie gier przez dzieci oraz zapisywanie czynności matematycznych. Do zobaczenia na następnych zajęciach, Magdalena Gemza, Weronika Kowalska.