PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM WIEDZY O MUTYZMIE WYBIÓRCZYM

Główną przyczyną mutyzmu wybiórczego jest mocno odczuwany lęk. Dzieci dotknięte tym zaburzeniem doświadczają intensywnego lęku w nowym otoczeniu, gdzie oczekuje się od nich mówienia. Wówczas milkną, wycofują się, nie nawiązują kontaktu wzrokowego, stają się napięte i znieruchomiałe.

W  naszej Poradni działa punt konsultacyjny dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz nauczycieli, którzy mają w swoich klasach dziecko z tym zaburzeniem.

Ponadto w Poradni działa grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w następujących terminach:

1. Grupa wsparcia: 17.10.2018r.,14.11.2018r.,12.12.2018r.,23.01.2019r.,20.02.2019r.,20.03.2019r., 24.04.2019r.,22.05.2019r.,godz.15.30

2. Punkt konsultacyjny:11.10.2018r.,8.11.2018r.,6.12.2018r., godz.13.00-14.00

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z p.Katarzyną Szyszką tel. 500 817 785.