Październik miesiącem świadomości mutyzmu wybiórczego- w naszej poradni terapia dzieci z mutyzmem jest zawsze dopasowana do konkretnego dziecka i “szyta na miarę”.

Terminy grupy wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym

Środy:

23.10.2019 – g.18.00

20.11.2019 – g. 18.00

18.12.2019 – g. 18.00

22.01.2020 – g. 18.00

19.02.2020 – g. 18.00

18.03.2020 – g.18.00

22.04.2020 – g.18.00

20.05.2020 – g.18.00

Spotkania prowadzą: J.Spendel i K. Szyszka