“Otwarte drzwi”

Zapraszamy rodziców do Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie.  8 kwietnia br.