Obchody Jubileuszu 50 – lecia poradni – 02.12.2016 r.

Dnia 2 grudnia 2016 roku świętowaliśmy jubileusz 50 – lecia Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie. Pierwsza część uroczystości odbyła się w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie. Zebranych gości w imieniu dyrektor Anny Michalskiej, nieobecnej z powodu ważnych przyczyn osobistych, przywitała Jadwiga Barycka. Podziękowała przy tym za wieloletnią współpracę, pomoc i wsparcie, których poradnia mogła doświadczać na przestrzeni minionych lat.

Następnie pracownice poradni, korzystając z prezentacji multimedialnej bogatej w zdjęcia archiwalne i współczesne, przedstawiły historię poradni, zadania obecnie przez nią realizowane oraz plany na najbliższą przyszłość. Kolejnym punktem uroczystości były występy wokalne podopiecznych Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Złotowie, po których nastąpił wykład prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej na temat „Wspomaganie rozwoju dziecka a rola poradni psychologiczno – pedagogicznej”.

Następnie Jadwiga Barycka, w otoczeniu pozostałych pracownic poradni, odebrała życzenia, kwiaty i upominki wręczane przez przybyłych gości. Była to bardzo miła i wzruszająca dla nas chwila. Pierwszą część uroczystości jubileuszowej zakończył koncert muzyczny uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Złotowie. Po wysłuchaniu koncertu nastąpiło przejście do nowej siedziby poradni, która przeniosła się z ulicy Norwida na Szkolną.

Symbolicznego otwarcia nowej siedziby poprzez przecięcie biało – czerwonej wstęgi dokonali Wicestarosta Złotowski Daniel Sztych, Przewodnicząca Rady Powiatu Złotowskiego Jadwiga Harbuzińska – Turek oraz prof. Anna Brzezińska. Wspólny posiłek kończący uroczystość był okazją do wspomnień, wzruszeń i rozmów o przyszłości poradni.

187

24-420-1

15-226-2

dscn4703