Nauczyciel a dziecko z mutyzmem – szkolenie dla nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej – 10 marca 2016

MutyzmW ramach sieci współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Złotowie
zapraszamy nauczycieli przedszkola i szkoły podstawowej na szkolenie pt.:

Jak pracować z uczniem z Mutyzmem wybiórczym

Spotkanie poprowadzi: p. Katarzyna Szyszka – pedagog z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Złotowie.

Zapraszamy 10 marca 2016 r. o godz. 15 30

ul. Szkolna 3