MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ MÓZGU

W dniach 12 – 16 marca 2018 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia
Mózgu w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie odbył się wykładPani Elżbiety Szumnej specjalisty neurologii dziecięcej na temat „ADHD oczami neurologa”oraz zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.Wykładu wysłuchali nauczyciele i rodzice. Pani Elżbieta Szumna zapoznała słuchaczy z etiologią, przebiegiem oraz metodami terapii zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z
deficytem uwagi. Odbiorcy mieli możliwość zadawania pytań prelegentce.

12 i 15 marca Panie Magdalena Gemza oraz Dorota Hoszowska – Siarkiewicz przeprowadziły zajęcia z uczniami klas I – III pt. „Kolorowy trening mózgu”. W warsztatach wzięły udział dzieci ze szkoły Podstawowej w Zalesiu, Sypniewie i Świętej.
Podczas warsztatów dzieci miały okazję dowiedzieć się co to jest mózg i gdzie się
znajduje, za co odpowiada prawa półkula, a za co lewa, a także za pomocą jakich zmysłów
poznajemy świat. Uczniowie poznali metody efektywnego zapamiętywania i uczenia się w
oparciu o tzw. stożek Dale’a oraz efekty wpływu kolorów na pamięć i uwagę.

 Uczestnicy zapoznali się z różnymi sposobami treningu mózgu, aktywnie brali udział w przygotowanych
lewopółkulowych grach logicznych, wyginały śmiało ciała na kolorowej ścieżce, ćwiczyły
równowagę na wyspach, uczestniczyli w zabawach z chustą animacyjną. Na zakończenie każdyuczestnik otrzymał dyplom i z uśmiechem na twarzy opuszczał mury Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie.

Natomiast w dniach 13 i 15 marca Pani Maja Nowicka przeprowadziła warsztaty
„Zrelaksuj swój mózg” dla 4 grup uczniów klas IV-VII. Byli to uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 1 w  Złotowie, uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie,uczniowie klasy V ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz klasa VII z Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii w Krajence.

Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z rodzajami odpoczynku psychicznego i fizycznego. W części ćwiczeniowej zaproponowano im różne formy relaksacji. Zastosowane zostały ćwiczenia oddechowe, elementy muzykoterapii, arteterapii, bajkoterapii. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji, chętnie włączali się w zaproponowane formy relaksacji.
Zwieńczeniem warsztatów było wręczenie dyplomów aktywnego uczestnictwa w  warsztatach.

W dniach 14 i 16 marca Pani Karolina Bajor przeprowadziła warsztaty pt. „Aktywne
sposoby na uczenie się”. Wzięło w nich udział 5 grup. Były to: klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Sypniewie, klasa IV i V ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie, grupa uczniów klas VI i VII ze Szkoły Podstawowej w Zalesiu oraz uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence. Uczestnicy warsztatów zapoznali się z technikami skutecznego zapamiętywania informacji oraz aktywnego i efektywnego sporządzania notatek. Mieli także możliwość
przećwiczenia poznanych sposobów uczenia się.