Kwiecień Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu

Czym jest Autyzm ?

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym. Autyzmu nie da się wyleczyć. Dotyka wielu obszarów życia i powoduje, że dzieci rozwijają się inaczej.

Symptomy Autyzmu u dzieci:

 1. Nie mówi lub ma kłopoty z mówieniem
  Dzieci z autyzmem często nie mówią lub dużo później 
  niż inne dzieci wypowiadają pierwsze słowa.
 2. Nie wchodzi w relacje i interakcje
  Na przykład: nie zwraca uwagi na pokazywane zabawki, 
  nie „robi papa”, nie „przesyła buziaczków”.
 3. Przejawia stereotypowe zachowania i zabawy
  Na przykład: trzepie rączkami, używa nietypowych przedmiotów 
  do zabawy (np.: śrubokręta, kombinerek, widelca), układa zabawki 
  w długie rzędy, fascynuje go obracające się kółko samochodu-zabawki..
 4. Jeżeli zauważysz takie sygnały u swojego dziecka, poproś lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie do poradni dla osób z autyzmem, gdzie możesz wykluczyć autyzm

   Źródło: http://www.polskananiebiesko.pl/

Obchody Miesiąca Autyzmu w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie.

Pracownicy Poradni zaproszeni przez szkoły, przeprowadzili zajęcia z dziećmi i młodzieżą, które miały na celu propagować wiedzę  na temat Autyzmu. Panie Maja Nowicka, Katarzyna Berent oraz  Monika Wiśniewska-Ryczkowska przeprowadziły pogadanki i zajęcia warsztatowe w szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie i w Szkole Podstawowej w Krajence.

     Na korytarzu Poradni pojawiła się gazetka oraz ulotki z najważniejszymi informacjami dotyczącymi zaburzeń ze spektrum autyzmu.