Kwiecień miesiącem szerzenia świadomości na temat autyzmu

Kwiecień to miesiąc szerzenia świadomości na temat autyzmu z tej okazji w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej odbyło się spotkanie dla rodziców i nauczycieli „Zrozumieć autyzm”. Gościem spotkania była Pani Katarzyna Jasińska – koordynator Fundacji JiM oraz jej koleżanka, także rodzic dziecka z autyzmem. Pani Kasia podzieliła się ze słuchaczami praktyczną wiedzą dotyczącą życia codziennego z perspektywy matki dziecka z autyzmem. W trakcie spotkania poruszone zostały tematy: współpracy rodzica ze szkołą, radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz sposoby korzystania z przestrzeni publicznej przez osoby ze spektrum autyzmu. Najważniejszy jednak przekaz dotyczył wzajemnego wsparcia i współpracy między rodzicami dzieci z autyzmem. To właśnie wymiana doświadczeń i rozmowa są niezbędne w pokonywaniu trudności dnia codziennego. Organizatorką spotkania była pedagog poradni pani Weronika Kowalska. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Złotowie planuje zainicjować grupę wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem i ZA.