KONFERENCJI nt. DYSKALKULIA – specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z trudnościami w nauce matematyki.

OFERTA SZKOLENIOWA

            W związku z licznymi pytaniami proponujemy zorganizowanie w Złotowie:

KONFERENCJI nt. DYSKALKULIA

– specjalne potrzeby edukacyjne ucznia z trudnościami w nauce matematyki.

Adresaci szklenia:  nauczyciele matematyki, specjaliści, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani tematem szkolenia.

            Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiadomości dotyczących zaburzeń zdolności matematycznych, dokumentowanie przebiegu procesu edukacji matematycznej, dostosowanie wymagań edukacyjnych, zasady oceniania ucznia z trudnościami arytmetycznymi na lekcjach matematyki.

Koszt szkolenia w przybliżeniu: 100 zł od osoby.

Istnieje możliwość otrzymania faktury, dane szczegółowe podane będą w późniejszym terminie, po zebraniu grupy.

Termin szkolenia zostanie uzgodniony po zebraniu grupy 50-cio osobowej (proponowany miesiąc marzec 2016 r.).

Konferencja odbyłaby się w auli im. Adama Krysińskiego Starostwa Powiatowego w Złotowie.

Placówka szkoląca: Pomorskie Centrum diagnozy, terapii i edukacji matematycznej PROMATHEMATICA.

Proszę o zgłoszenie zainteresowanych osób do dnia 22.02.2016 r. na adres e-mail pppzlotow@interia.pl

 

Serdecznie zapraszam

Anna Michalska