Konferencja „Languages & Emotions (Języki i emocje)” – 02.04.2016 r.

      W dniu 2 kwietnia 2016 r. pani Katarzyna Szyszka pedagog prowadząca w naszej poradni punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym, uczestniczyła w Konferencji „Languages & Emotions (Języki i emocje)”, reprezentując tam PPP-P w Złotowie.  Konferencja została zorganizowana przy współudziale SWPS oraz Uniwersytet w Neuchatel (Szwajcaria). Dzień pierwszy konferencji w całości poświęcony był mutyzmowi wybiórczemu u dzieci. Bardzo ciekawe wykłady na temat tego zaburzenia przedstawili goście z W.Brytanii: Alison Wintgens – współautorka ( wraz z M.Johnson) książki „Selektive mutism  resurce manual”,  L.Nathanson – terapeutka dziecięca oraz  prof. T. Wolańczyk. Konferencja była bardzo ciekawa, a nawiązane przez panią K. Szyszkę kontakty ze znanymi terapeutkami z pewnością będą źródłem inspiracji i wiedzy, przydatnej nie tylko specjalistom, pracującym z dziećmi, dotkniętym tym zaburzeniem, ale też rodzicom i nauczycielom.