Konferencja : „Mutyzm wybiórczy – terapia małych kroków”

Dnia 10 kwietnia w PPP-P w Złotowie przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną odbyło się  kolejne szkolenie z tematyki mutyzmu, adresowane  do specjalistów, nauczycieli oraz rodziców,  pt. „Mutyzm wybiórczy – terapia małych kroków”. Szkolenie prowadziła p. Katarzyna Szyszka, pedagog w PPP-P w Złotowie, od 17 lat pracująca z dziećmi z tym zaburzeniem, współautorka publikacji: „Mutyzm wybiórczy. 3 spojrzenia”( Impuls 2016) oraz „Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej. Terapie szyte na miarę”(Impuls 2017).

     Od 2016 r.  na terenie poradni działa grupa wsparcia dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz interdyscyplinarny zespół specjalistów (psycholodzy, pedagog i logopeda), którego zadaniem jest obserwacja, diagnoza i terapia dzieci z tym zaburzeniem, a także propagowanie w szkołach i przedszkolach wiedzy na temat tej nieprawidłowości w rozwoju. Członkowie interdyscyplinarnego zespołu ds. mutyzmu wybiórczego nadal systematycznie szkolą się w tym zakresie, uczestniczą w konferencjach i szkoleniach z zakresu zaburzeń lękowych i mutyzmu wybiórczego.