Konferencja metodyczna pt.: „SLI – Specyficzne zaburzenia języka”

W ramach współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Złotowie
zapraszamy nauczycieli z powiatu złotowskiego
na konferencję metodyczną
pt.:

„SLI – Specyficzne zaburzenia języka”

Spotkanie poprowadzi
p. Katarzyna Horeczy-Grunau – logopeda
z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczne w Złotowie.

Zapraszamy 18 lutego 2016 r. o godz. 1630

Prosimy o potwierdzenie przybyciasli
e-mail : zlotow@cdn.pila.pl
lub telefonicznie: 67 263 2142
do dnia 17 lutego 2016 r.