KONFERENCJA METODYCZNA DLA NAUCZYCIELI NA TEMAT „SLI – SPECYFICZNE ZABURZENIA JĘZYKA”.

18 lutego 2016 r. na terenie Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli na temat „SLI – Specyficzne Zaburzenia Języka”. Spotkanie przeprowadziła K. Horeczy – Grunau. W konferencji wzięło udział 20 nauczycieli z terenu powiatu złotowskiego. SLI to skrót od angielskiego terminu specific language impairment.

Dzieci z tym zaburzeniem manifestują swoiste (czyli niespecyficzne) trudności w uczeniu się języka ojczystego przy osiągnięciu odpowiedniego poziomu innych sprawności poznawczych i motorycznych.