Konferencja “Języki i emocje”

Języki i emocje 00001Pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie: Katarzyna Szyszka – pedagog, prowadząca w poradni Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz Bożena Lewandowska – psycholog uczestniczyli  w Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach    pt. “Języki i emocje”,  która odbyła się 22 kwietnia 2017.

Trzeci dzień Konferencji był poświęcony problematyce mutyzmu wybiórczego u dziecii młodzieży.

Bardzo ciekawe wykłady na temat tego zaburzenia przedstawili m.in. Maggie Johnson – terapeutka mutyzmu z Wielkiej Brytanii, Lucy Nathanson – także terapeuta z UK,  prof. Zbigniew Tarkowski oraz mgr Alicja Pilch.

Dziękuję Pani Katarzynie Szyszce i Bożenie Lewandowskiej za podzielenie się zdobytą wiedzą.

Anna Michalska

                                                                                                                 Dyrektor