Konferencja dotyczącą tematu „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży a substancje psychoaktywne” – 17.11.2015 r.

Dnia 17 listopada 2015 roku w sali kinowej Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej odbyła się konferencja dotyczącą tematu „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży a substancje psychoaktywne”. Organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Złotowie przy współudziale Komendy Powiatowej Policji w Złotowie oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Złotowie. Na spotkanie zaproszono dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się profilaktyką uzależnień oraz pozostałe osoby zainteresowane tematem z racji wykonywanej pracy. Celem konferencji było przedstawienie aktualnej sytuacji dotyczącej zażywania substancji psychoaktywnych oraz wypracowanie wniosków do realizacji działań w ramach profilaktyki na terenie powiatu złotowskiego. W ramach spotkania odbyło się szereg prelekcji. Starszy asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia PSSE, pani Agnieszka Reszko – Kowalska, przedstawiała działania profilaktyczne Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z substancjami psychoaktywnymi. Z kolei o działaniach policji w tym zakresie mówił ekspert Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, podinsp. Marcin Wielgosz. Następnie terapeuta uzależnień, pan Przemysław Siciarz omówił substancje psychoaktywne aktualnie używane przez dzieci i młodzież oraz rozpoznawanie objawów zażycia. W trakcie konferencji ogłoszono wyniki konkursów powiatowych realizowanych w ramach profilaktyki uzależnień. Swoje utwory prezentowali także laureaci i uczestnicy Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Dbam o zdrowie psychiczne” organizowanego co roku przez poradnię. Naszą placówkę reprezentowała pedagog Izabela Pufal. Omówiła ona powody sięgania po środki odurzające oraz profilaktykę w tym zakresie. Próbowała udzielić odpowiedzi na pytanie zawarte w cytacie „Jak to się dzieje, że jedne dzieciaki mają w sobie dość rezolutności i siły, by dobrać się do kruszcu, odnaleźć diament i oszlifować go…inne zaś klepią jedynie ziemię łopatką, szukają brylantu po omacku, by odnaleźć tylko żwir?” (J.J. McWhirter). Pedagog podkreśliła znaczenie czynników chroniących, konieczność rozwijania u dzieci i młodzieży cech osobowości odpornej na wchodzenie w zachowania ryzykowne oraz sposoby minimalizowania czynników ryzyka. Zwróciła uwagę na konieczność wspierania rodziny, tworzenia prawidłowej atmosfery w szkołach i placówkach, proponowania dzieciom i młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Przy okazji prelegentka przedstawiła zgromadzonym nowego pracownika poradni – psychologa i terapeutę uzależnień Joannę Spendel. O leczeniu uzależnień opowiedział lekarz psychiatra Wojciech Czernaś, pracownik Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie. Patronat nad konferencją objęli Starosta Złotowski i Burmistrz Miasta Złotowa.