JAWNY REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z przyjętą w Powiatowej Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Złotowie  Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, prowadzi się jawny rejestr zbiorów danych osobowych.

Rejestr jest udostępniany do zapoznania się w formie wydruku w siedzibie Administratora Danych Osobowych czyli w Powiatowej Poradnia Psychologiczno- Pedagogicznej w Złotowie: 77-400 Złotów, ul. Szkolna 3.