“Jakie skutki niesie niewłaściwe korzystania z portali społecznościowych”.

Pogadanka uczniów Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krajence z pracownikiem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Anną Wiśniewską.