Jak postępować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową

Pani Anna Wiśniewska-pedagog PPP-P radzi jak postępować z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową.