INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

INFORMACJE DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH
Informujemy, że osoby niesłyszące mogą kontaktować się z Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Złotowie poprzez przesłanie:

  • wiadomości e-mail pod adres:pppzlotow@interia.pl,
  • wiadomości tekstowej pod nr telefonu 500-817-785 (SMS),
  • faksem nr 67 263-33-60.

Każda osoba niesłysząca może podczas załatwiania spraw w naszej placówce korzystać z pomocy dowolnie wybranej przez siebie osoby, która będzie jej towarzyszyć w celu ułatwienia komunikacji.